SIA Osterode rūpējas, lai aizsargātu jūsu privātumu un personiskos lietotāju datus . Privātuma politikas mērķis ir paziņot jums, kāda veida informācija par jums tiek savākta, kā mēs varam izmantot šo informāciju un kā šo informāciju var labot vai modificēt .

 

Šajā privātuma politikā izmantoto terminu definīcijas tiek sniegtas privātuma politikas noteikumos un nosacījumos .

 

Mēs izmantojam sīkfailus, lai mūsu vietnē varētu sniegt visaugstākā līmeņa pakalpojumus . Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai . Sīkdatnes ir niecīgas datu paketes, kuras tīmekļa serveris nosūta jūsu pārlūkprogrammai; tie tiek glabāti jūsu pārlūkprogrammā . Sīkdatnēs ietilpst informācija, kas tiek izmantota jūsu pasūtījumu apstrādē un tīmekļa vietnes pakalpojumu uzlabošanā . Pārdevējs drīkst izmantot arī sīkfailus, lai apkopotu anonīmu statistiku par Samsonite.lv apmeklējumu skaitu , pircēja darbībām utt . Jums var nepiekrist sīkdatņu izmantošanai, aizliegt tās vai izdzēst tās no datora, taču tad daži no mūsu pakalpojumiem var pilnībā vai daļēji kļūt nepieejami .

 

Visas darbības, kas veiktas ar jūsu personas datiem, balstās uz piemērojamajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu noteikumiem .

 

1.      Americantourister.lv privātuma politikas vispārīgie noteikumi

1.1. SIA Osterode interneta veikalā americantourister.lv tiek ievēroti visi Latvijas Republikas likumi.            

1.2. Veicot pirkumus, Pircējs sniedz Pārdevējam savus personas datus, kas nepieciešami piegādes pareizai izpildei: pilns vārds, adrese (pilsēta, iela, mājas numurs (dzīvokļa numurs netiks prasīts, pasta indekss)) piegādes mērķiem, derīgu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai sazinātos ar viņiem, lai apstiprinātu pasūtījumu (ja nepieciešams) un / vai savāktu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu norēķinus par precēm . Aizpildot reģistrācijas veidlapu konta izveidošanai, reģistrētie pircēji Pārdevēja sistēmā ievada paroli, kas tiks izmantota turpmākajām pieteikšanās reizēm kontā, kas izveidots viņu reģistrācijas laikā .            

1.3. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, modificēšanu, izpaušanu, kā arī no jebkādas neatļautas apstrādes . Neskatoties uz to, pircējs rūpējas arī par viņu datu drošību un / vai konfidencialitāti, jo īpaši attiecībā uz datu izpaušanu trešajām personām. Par nepilngadīgu personu darbībām un / vai konfidencialitāti un datu drošību ir atbildīgi viņu vecāki vai aizbildņi .            

1.4. Pircējam ir tiesības mainīt un / vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā iesniegto informāciju, kā arī anulēt viņu reģistrāciju. Pēc tam pircēja konts tiks pārtraukts, reģistrācijas dati izdzēsti .            

1.5. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus apstrādā Pārdevējs, un zināt, kādā veidā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt labot vai iznīcināt viņu personas datus vai pārtraukt to apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumīgos noteikumiem vai liegt piekrišanu viņu personas datu apstrādei .            

1.6. Pircējam ir tiesības atteikties no piekrišanas viņu personas datu apstrādei un atteikties sniegt savus personas datus . Pircējs atzīst savu izpratni par to, ka personas dati ir nepieciešami un ir skaidri jānorāda Pircējs līgumu izpildes un izpildes nolūkā (tiešsaistes tirdzniecība) un ja vien personas dati netiek sniegti un / vai nav piekrišanas, ka tie tiek apstrādāti. ja tiek piešķirti privātuma politikā norādītie mērķi, Pārdevējs nevarēs izpildīt un / vai izpildīt līgumu .            

1.7. Uzziņas, pretenzijas un cita informācija, kas attiecas uz privātuma politiku un / vai apstrādātajiem personas datiem, jāiesniedz uz e-veikals@samsonite.lv . Pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija jāformulē tā, lai Pārdevējs varētu identificēt Pircēju tādā mērā, kāds nepieciešams, lai sagatavotu atbildi un nosūtītu atbildi Pircējam . Pircēja pieprasījumus, pretenzijas un pieprasījumus Pārdevējs apstrādā pēc iespējas ātrāk, katrā ziņā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma un ar to saistītās informācijas saņemšanas . Pārdevējs sniedz 1 (vienu) bezmaksas atbildi gadā .            

1.8. Piekrītot šiem Noteikumiem , Pircējs piekrīt, ka informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami viņu pasūtījumu, maksājumu un piegāžu apstiprināšanai vai kā citādi pasūtījumu izpildei, tiek nosūtīti uz viņu e-pasta adresi .            

1.9. Pārdevējs nodrošina, ka pircēja personas dati tiek izmantoti tikai preču pārdošanai . Ar atsevišķu piekrišanu Pircēja sniegtie dati tiek izmantoti arī tiešā mārketinga nolūkos .            

1.10. Pircēja personas dati, kurus Pārdevējs apkopojis tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti 2 gadus vai mazāk no pēdējās reizes, kad Pircējs piesakās savā kontā vai veic darbību (iesniedz pasūtījumu, iegādājas preces) vietnē Samsonite.lv .        

1.11. Pārdevējs neuzglabā Pircēja datus, kas saistīti ar maksājuma informāciju. Visi maksājumi tiek veikti, izmantojot partneru kanālus (Paysera.com, Venipak.lv ).        

1.12. Pārdevējs neizpauž Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas piedāvā piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi . Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var atklāt tikai tādā veidā, kā to paredz Latvijas Republikas likumdošana .        

1.13. Piekrītot šiem noteikumiem , Pircējs arī apliecina savu piekrišanu SIA “Osterode” rīkoties ar Pircēja personas datiem, kurus iesniedzis pats Pircējs vai kurus Pārdevējs ir savācis Līguma izpildes laikā un šādus datus nodod saviem partneriem Līguma izpildes nolūkos. (veicot piegādes, nodrošinot maksājumus utt.) tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstošo funkciju veikšanai . Pircējs tiek informēts, ka datu saņēmēju sarakstam ir tendence mainīties . Pircējs tiek informēts, ka viņam ir tiesības vērsties pie pārdevēja (personas datu apstrādātāja), lūdzot mainīt to personu sarakstu, kurām ir nodoti viņu personas dati .        

1.14. Šī privātuma politika ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa, un visas atsauces uz Noteikumiem un nosacījumiem ir arī atsauces uz šo privātuma politiku .        

 

2.      Nobeiguma noteikumi

2.1. Šī konfidencialitātes politika stājas spēkā 2017. gada 12. Jūnijā . Visas privātuma politikas izmaiņas tiek publicētas un pieejamas vietnē americantourister.lv.